Roxette Productions Aktiebolag

Hallands län

Information

I Halmstad finns det ett Aktiebolag som heter Roxette Productions Aktiebolag. Det finns flera verksamheter som liknar Roxette Productions Aktiebolag i Hallands län. Halmstad är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Roxette Productions Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Hallands län.

Sedan 1989-02-17 så har Roxette Productions Aktiebolag varit registrerat och sedan 1998-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Roxette Productions Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Halmstad.

Vill man komma i kontakt med Roxette Productions Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Klosterg. 23, 703 61, Örebro. Vi ni istället prata med Roxette Productions Aktiebolag så kan ni göra det på 019-192300.

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, bok, film, video, radio, TV, grammofon, musik, nöjes och teaterbranschen samt idka dämed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar, fastigheter, köpa och sälja administrativa tjänster, ingå borgensåtagenden samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om finansieringsverksamhet. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolaget och närbesläktade företag ingå borgensåtagande, så och till dessa lämna lån.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Gessle, Per Håkan som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Nilemar, Mats Karl Erik som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilemar, Pia Christin som är född 1960 och har titeln Suppleant, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Pålhed, Anders Gunnar som är född 1959 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna .

Roxette Productions Aktiebolag har 556352-4361 som sitt organisationsnummer.