Getinge AB

Hallands län

Information

I Halmstad finns det ett Aktiebolag som heter Getinge AB. Det finns flera bolag som liknar Getinge AB i Hallands län. Halmstad är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1990-10-16 så har Getinge AB varit registrerat och sedan 1993-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Getinge AB Publikt bolag och det finns fler bolag som är det i Halmstad.

Vill man komma i kontakt med Getinge AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Ekebergsv. 26, 310 44, Getinge. Vi ni istället prata med Getinge AB så kan ni göra det på 035-155500.

Föremål för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotterföretag bedriva tillverkning och försäljning av medicinteknisk utrustning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Malmquist, Nils Johan Mikael som är född 1961 och har titeln VD, Malmquist, Nils Johan Mikael som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Bennet, Carl Reinhold Adolf som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bygge, Claes Johan som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekedahl, Rolf Ingemar som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Forslund, Jan Helge som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantLemne, Carola Elisabet som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Norell Bergendahl, Margareta Eva B som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Sehlin, Bo Hjalmar som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantStern, Johan Erik som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamotBörjesson, Sten Gideon som är född 1967 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantMoggia, Daniel Antonio som är född 1976 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorWillfors, Hans Magnus som är född 1963 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Bennet, Carl Reinhold Adolf -Malmquist, Nils Johan Mikael .

Getinge AB har 556408-5032 som sitt organisationsnummer.