Industrifiber FH Aktiebolag

Hallands län

Information

Industrifiber FH Aktiebolag hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Halmstad som är den kommunen där Industrifiber FH Aktiebolag finns. I Halmstad så finns det många olika Aktiebolag och i Hallands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Industrifiber FH Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Industrifiber FH Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Industrifiber FH Aktiebolag har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Industrifiber FH Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Vilshärads Granstig 5, 310 41, Gullbrandstorp men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 035-59387.

Halmstad arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Industrifiber FH Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Industrifiber FH Aktiebolag har idag 556416-2781 som sitt organisationummer.

Firman tecknas ensam av -likvidatorn är den som för stunden ansvarar för Industrifiber FH Aktiebolag

Bolaget skall driva agenturverksamhet avseende råvaror för pappers- och textilindustrier samt därmed förenlig verksamhet.

I Industrifiber FH Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hafström, Per Olof Gunnar som är född 1932 och har titeln Likvidator, M. Brodd Revisionsbyrå Kommanditbolag som är född och har titeln Revisor, Johansson, Ingegärd Birgitta som är född 1951 och har titeln Revisorssuppleant, Brodd, Bertil Morgan som är född 1928 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .