Smältteknik i Halmstad Aktiebolag

Hallands län

Information

I Halmstad finns det ett Aktiebolag som heter Smältteknik i Halmstad Aktiebolag. Det finns flera verksamheter som liknar Smältteknik i Halmstad Aktiebolag i Hallands län. Halmstad är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1992-09-16 så har Smältteknik i Halmstad Aktiebolag varit registrerat och sedan 1993-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Smältteknik i Halmstad Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Halmstad.

Vill man komma i kontakt med Smältteknik i Halmstad Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Kvarndalsv. 8, 302 41, Halmstad. Vi ni istället prata med Smältteknik i Halmstad Aktiebolag så kan ni göra det på 0346-38242.

Bolaget skall idka inköp och försäljning av varmhållnings- och smältugnar inom gjuteribranschen. Produkter är lättmetaller, som smältes och varmhålles. Bolaget skall dessutom tillhandahålla och försälja reservdelar härför såväl inom som utom landet ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även idka fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Dahlberg, Kenth Ronny som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Stöth, Göran Ingemar som är född 1958 och har titeln Suppleant, Hägglund, Alf Jörgen som är född 1959 och har titeln Revisor, Revisionskonsulterna J Hägglund AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten .

Smältteknik i Halmstad Aktiebolag har 556453-7859 som sitt organisationsnummer.