Arjo Ltd Med. Aktiebolag

Hallands län

Information

556473-1718 är organisationsnummer för bolaget Arjo Ltd Med. Aktiebolag. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Arjo Ltd Med. Aktiebolag är Aktiebolag. Det finns idag flera olika Aktiebolag i Halmstad som är den kommunen som Arjo Ltd Med. Aktiebolag finns i.

Arjo Ltd Med. Aktiebolag har varit registrerat sedan 1993-09-10 och det finns flera bolag i Hallands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Arjo Ltd Med. Aktiebolag så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 2002-08-05.

Arjo Ltd Med. Aktiebolag är Privat, ej börsnoterat och det finns flera bolag i Halmstad som också är Privat, ej börsnoterat.

Firmatecknare för Arjo Ltd Med. Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Hjalmarsson, Hans Peter Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Vill ni komma i kontakt med Arjo Ltd Med. Aktiebolag så kan ni göra det på telefon genom 035-155500 eller genom brev på följande adress:

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag eller andra former av ägande - bedriva mekanisk verkstadsrörelse, utveckling och tillverkning av samt handel med produkter och hjälpmedel för vårdsektorn, att förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också utöva finansieringsverksamhet och likviditetsförvaltning genom in- och utlåning till företag med ekonomisk intressegemenskap och genom placering av kassamedel från dessa företag i bank eller på annat sätt, vidare att bedriva handel med valutor i det gemensamma intresset och att ställa borgen och garantier för företagens räkning och bedriva därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om kreditmarknadsbolag eller i bankaktiebolagslagen. Medel för verksamheten anskaffas inte från allmänheten.

Det finns olika personer som har en koppling med Arjo Ltd Med. Aktiebolag och det är Hjalmarsson, Hans Peter som är född 1959 och har titeln Extern firmatecknare, Andreasson, Jarl Peter Göran som är född 1962 och har titeln VD, Malmquist, Nils Johan Mikael som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Andreasson, Jarl Peter Göran som är född 1962 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Rippe, Carl Johan som är född 1968 och har titeln Huvudansvarigrevisor