Sydson Musik Aktiebolag

Hallands län

Information

Bolaget skall idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom konst, bok, film, video, radio, TV, grammofon, musik, nöjes och teater branschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare har bolaget till föremål för sin verksamhet att bedriva diagnostik, forskning, undervisning, utbildning och behandling inom kinesiologi och andra alternativa behandlingsformer, bedriva undervisning och utbildning avseende friskvård och personlig utveckling samt idka därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar, fastigheter, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditmarknadsbolag. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag och närbesläktade företag ingå borgensåtagande, så och till dessa lämna lån.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Sydson Musik Aktiebolag vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Halmstad så är Sydson Musik Aktiebolag ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Hallands län så finns det ännu fler.

Halmstad arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Halmstad och i Hallands län. Redan 1994-05-04 så skapades Sydson Musik Aktiebolag och bolaget är har F-skattsedel Sydson Musik Aktiebolag har haft det sedan 1994-01-01.

Sydson Musik Aktiebolag är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1997-01-01

556485-5491 är organisationsnummret för bolaget som finns i Halmstad.

Just nu är Sydson Musik Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns många bolag som är Privat, ej börsnoterat i Hallands län

Vill ni komma i kontakt med Sydson Musik Aktiebolag så går det att nå dem via telefon på 019-192300 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna -suppleanten

Följande personer är på något sätt aktiva inom Sydson Musik Aktiebolag är Andersson, Jan Michael som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Strömberg, Per-Olof Poa som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Rönnevall, Magnus Sverker som är född 1970 och har titeln Suppleant, Svenander, Johnny Sten Christer som är född 1970 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .