Högskolans i Halmstad Utvecklingsaktiebolag

Hallands län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Halmstad och Högskolans i Halmstad Utvecklingsaktiebolag är ett av dem. Hallands län är ett stort län där det finns många bolag där och Högskolans i Halmstad Utvecklingsaktiebolag är ett av dem. Statusen för Högskolans i Halmstad Utvecklingsaktiebolag är att Bolaget är aktivt.

Högskolans i Halmstad Utvecklingsaktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1995-01-02. Det finns flera olika bolag i Hallands län som är ett stort län. Halmstad där bolaget finns i jobbar för att bolag som Högskolans i Halmstad Utvecklingsaktiebolag ska trivas.

I Halmstad så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall äga, försälja och förvalta aktier och andelar i hel- eller delägda projekt- och tjänstebolag, vars syfte skall vara att bedriva forskings- och utvecklingsarbete syftande till kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Högskolan i Halmstad, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Projekt och tjänstebolag får inte (vare sig direkt eller indirekt) bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande undervisning eller i övrigt sådan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid Högskolan i Halmstad.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Högskolans i Halmstad Utvecklingsaktiebolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 1996-01-01.

Idag är Högskolans i Halmstad Utvecklingsaktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera bolag som är det idag i Halmstad.

Vill man komma i kontakt med Högskolans i Halmstad Utvecklingsaktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

De som är på något sätt har med Högskolans i Halmstad Utvecklingsaktiebolag är Persson, Lars Göran som är född 1957 och har titeln Extern VD, Enmark, Nils Romulo som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andrén, Sven Anders Lennart som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöholm, Bengt som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Per Bertil Andreas som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Åhlund, Anders Pär Ragnar som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamotAndersson, Per-Olof som är född 1952 och har titeln Revisor, Nyström, Sven Axel Staffan som är född 1949 och har titeln Revisorssuppleant, KPMG AB som är född och har titeln RevisorRiksrevisionen som är född och har titeln Revisor.

Högskolans i Halmstad Utvecklingsaktiebolag har 556502-5888 som sitt organisationsnummer.