Getinge Treasury Aktiebolag

Hallands län

Information

Getinge Treasury Aktiebolag är ett av många företag som finns i Halmstad. Det är nämligen den kommunen som Getinge Treasury Aktiebolag finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Getinge Treasury Aktiebolag som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1996-11-12. Men sedan 2005-01-13 så har Getinge Treasury Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Ekebergsv. 26, 310 44, Getinge. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Getinge Treasury Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 035-181445.

Halmstad arbetar för att företag som Getinge Treasury Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Getinge Treasury Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Hallands län.

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att - direkt eller genom dotterbolag eller andra former av ägande - bedriva finansieringsverksamhet och likviditetsförvaltning genom in- och utlåning till företag med ekonomisk intressegemenskap och placering av kassamedel från dessa företag i bank eller på annat sätt, vidare att bedriva handel med valutor i det gemensamma intresset och att ställa borgen och garantier för företagens räkning och att bedriva annan därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om kreditmarknadsbolag eller i bankaktiebolagslagen. Bolaget äger inom ramen för sin verksamhet företa extern upplåning. Medel för verksamhet anskaffas inte från allmänheten.

Firmatecknare för Getinge Treasury Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Hjalmarsson, Hans Peter.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Getinge Treasury Aktiebolag och det är följande personer, Hjalmarsson, Hans Peter som är född 1959 och har titeln Extern firmatecknare, Malmquist, Nils Johan Mikael som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Grunander, Ulf Arne som är född 1954 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Rippe, Carl Johan som är född 1968 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Getinge Treasury Aktiebolag är 556535-6309.