Böslid Förvaltning AB

Hallands län

Information

Böslid Förvaltning AB är ett av många verksamheter som finns i Halmstad. Det är nämligen den kommunen som Böslid Förvaltning AB finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Böslid Förvaltning AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2001-12-03.

Böslid Förvaltning AB som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1998-03-24.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Böslid Förvaltning AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Halmstad arbetar för att verksamheter som Böslid Förvaltning AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Böslid Förvaltning AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Hallands län.

Bolaget skall äga fast egendom, bedriva fastighetsförvaltning, bedriva handel med fastigheter samt bedriva konsultverksamhet inom områdena ekonomistyrning, personaladministration och företagsledning samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Böslid Förvaltning AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Böslid Förvaltning AB och det är följande personer, Axelsson, Lars Bertil som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosvall, Lars Inge Gunnar som är född 1959 och har titeln Suppleant, Karlsson, Per Gunnar Reinhold som är född 1962 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Böslid Förvaltning AB är 556554-3864.