Rundans Fastighets AB

Hallands län

Information

Rundans Fastighets AB är ett av många verksamheter som finns i Halmstad. Det är nämligen den kommunen som Rundans Fastighets AB finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Rundans Fastighets AB som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 2001-01-11.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Bergaliden 11, 252 23, Helsingborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Rundans Fastighets AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0431-417850.

Halmstad arbetar för att verksamheter som Rundans Fastighets AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Rundans Fastighets AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Hallands län.

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Rundans Fastighets AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Rundans Fastighets AB och det är följande personer, Axelsson, Bo Krister som är född 1969 och har titeln VD, Axelsson, Bo Krister som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Nils Ola Martin som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Axelsson, Anna Margareta Charlotte som är född 1968 och har titeln Suppleant, Nordin Nilsson, Jenny Elisabet som är född 1971 och har titeln Suppleant, Arvidsson, Karl-Gustav Åke som är född 1956 och har titeln Revisor.LR Revision AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Rundans Fastighets AB är 556604-9572.