Fastighetsaktiebolaget Falsen 1

Hallands län

Information

Fastighetsaktiebolaget Falsen 1 hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Halmstad som är den kommunen där Fastighetsaktiebolaget Falsen 1 finns. I Halmstad så finns det många olika Aktiebolag och i Hallands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Fastighetsaktiebolaget Falsen 1 tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har ej F-skatt. Fastighetsaktiebolaget Falsen 1 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Fastighetsaktiebolaget Falsen 1 så kan ni göra det genom att skicka er post till Bredg. 25, 252 25, Helsingborg men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 042-202020.

Halmstad arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Fastighetsaktiebolaget Falsen 1 Privat, ej börsnoterat.

Fastighetsaktiebolaget Falsen 1 har idag 556607-2194 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Fastighetsaktiebolaget Falsen 1

Bolaget skall äga och förvalta lös och fast egendom, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

I Fastighetsaktiebolaget Falsen 1 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Olander, Thomas Bertrand som är född 1960 och har titeln VD, Olander, Thomas Bertrand som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Wetterteg, Jerker Ingvar som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Christensen, Carl Magnus som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Sjögren, Per Fredrik som är född 1965 och har titeln Huvudansvarigrevisor.