Halmstad & Co AB

Hallands län

Information

I Halmstad finns det ett Aktiebolag som heter Halmstad & Co AB. Det finns flera bolag som liknar Halmstad & Co AB i Hallands län. Halmstad är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Halmstad & Co AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2006-01-13 och det finns flera bolag som är det i Hallands län.

Sedan 2003-10-21 så har Halmstad & Co AB varit registrerat och sedan 2006-01-13 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Halmstad & Co AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Halmstad.

Vill man komma i kontakt med Halmstad & Co AB så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Halmstad & Co AB så kan ni göra det på 035-120200.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att arbeta för att stärka Halmstads kommuns varumärke och attraktionskraft syftande till en ökad tillväxt i kommunen genom att: främja tillkomsten samt stödja och koordinera genomförandet av större evenemang, arrangera evenemang som profilerar Halmstad, svara för kommunens turistverksamhet, fungera som konferens, och kongressbyrå, svara för verksamheten vid Halmstads teater och biljettcentrum.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Hofstedt, Ulf Crister som är född 1965 och har titeln Extern VD, Broström, Lars Roland som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Gustafsson, Nils Gustav Arnold som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson, Britta Rose-Marie M som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Håkansson, Josef Erik Mengesha som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Püss, Lars Peeter som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamotSahlström, Ingegärd som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkerlund, Charlotta Suzanne som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, KPMG AB som är född och har titeln RevisorAndersson, Per-Olof som är född 1952 och har titeln HuvudansvarigrevisorThorzén, Per Göran som är född 1950 och har titeln LekmannarevisorEdlund, Britt Rose-Marie som är född 1951 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Broström, Lars Roland i förening med en av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Halmstad & Co AB har 556650-5227 som sitt organisationsnummer.