Tripolar AB

Hallands län

Information

Tripolar AB hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Halmstad som är den kommunen där Tripolar AB finns. I Halmstad så finns det många olika Aktiebolag och i Hallands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Tripolar AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Tripolar AB har haft sedan 2007-03-22. Tripolar AB har funnits sedan och 2007-03-22 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Tripolar AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Öppinge Ängamossen 719, 305 94, Halmstad men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 035-271130.

Halmstad arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Tripolar AB Privat, ej börsnoterat.

Tripolar AB har idag 556709-0112 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Oomen, Per Johan Cornelis -Oomen, Pia Maj-Lis Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Tripolar AB

Bolagets verksamhet skall bestå av Internetbaserad handel samt detaljhandel. Handeln avser varumärkeshandel samt föremål inom IT såsom tillbehör till datorer, nätverk och nätverkslösningar samt prydnadsföremål, leksaker, lagringsmedia, el- och telepro- dukter, handverktyg, kontorsmaterial, kläder, promotionmaterial samt jakt- och fritidsartiklar. Bolaget skall kunna äga, handla med och förvalta värdepapper, fastigheter, travhästar och häst- avel och därmed förenlig verksamhet.

I Tripolar AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Oomen, Pia Maj-Lis som är född 1967 och har titeln Extern firmatecknare, Oomen, Martin Gustav som är född 1975 och har titeln VD, Oomen, Per Johan Cornelis som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Oomen, Martin Gustav som är född 1975 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Nilsson, Lars Allan Carl som är född 1952 och har titeln Huvudansvarigrevisor.